De kosten die door de tandarts in rekening gebracht kunnen worden, worden jaarlijks vastgesteld door de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit). De tandarts is gebonden aan deze tarieven. Op de onderstaande pagina kunt u de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven raadplegen.

https://www.knmt.nl/sites/default/files/2017-06-22_nza_tb-reg-18609-01_tandheelkundige_zorg.pdf

Daarnaast kan het zijn dat er een tandtechnisch laboratorium ingeschakeld moet worden voor uw behandeling. In dat geval zal er ook sprake zijn van zogeheten 'techniekkosten' deze techniekkosten zijn afhankelijk van de tarieven die het tandtechnisch laboratorium hanteert. Uiteraard zal ons team u op uw verzoek informeren over de kosten doormiddel van bijvoorbeeld het toesturen van een begroting. Voor de tarieven die de tandheelkundige laboratoria klikt u hier.

Ook kan het zijn dat u een rekening krijgt wanneer u niet bent verschenen op een afspraak. Indien een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de geplande behandeling) van te voren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Een afzegging kan alleen per telefoon en dus niet per e-mail gedaan worden. Bij een niet tijdige afzegging zal dan naar redelijkheid 0-100% van het aantal punten van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patienten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg