Betalen en tarieven

Tarieven

De kosten die door de tandarts in rekening gebracht kunnen worden, worden jaarlijks vastgesteld door de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit). De tandarts is gebonden aan deze tarieven. Op de onderstaande pagina kunt u de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven raadplegen.

Ook kan het zijn dat u een rekening krijgt wanneer u niet bent verschenen op een afspraak. Indien een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de geplande behandeling) van te voren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Een afzegging kan alleen per telefoon en dus niet per e-mail gedaan worden. Bij een niet tijdige afzegging zal dan naar redelijkheid 0-100% van het aantal punten van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patienten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. 

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.