Verdoving

Verdoving en Bruggen

Wij vragen standaard aan u of u verdoofd wilt worden. Het effect van de verdoving is rustgevender voor de patiënt (omdat deze dan niet gespannen op de pijn hoeft te wachten). Tevens bevorderlijker voor de behandeling en gemakkelijker voor de tandarts.

Bij sommige behandelingen is verdoving noodzaak zoals bij:

  • extractie, dit is het trekken van een tand of kies;
  • kroon en brugwerk,
  • wortelkanaalbehandeling/zenuwbehandelingen
  • parobehandeling

De boven- en onderkaak worden op een andere manier verdoofd, de bovenkaak kun je plaatselijk verdoven of de gehele zenuwtak verdoven (dit bij de kiezen achter in de mond), bij dit laatste raakt een gedeelte van je tong en lip verdoofd. De uitwerkingstijd van de verdoving is gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Het is zeer van belang dat de patiënt laat weten of hij of zij onder behandeling van een arts of specialist is, medicijnen gebruikt of er sprake is van hart- en vaatziekte en/of zwanger is, want hierbij wordt de anesthesie aangepast.( een andere verdovingsvloeistof of een lagere dosering gegeven)

Bij zeer angstige patiënten en patiënten met een flinke ontsteking, bestaat de kans dat de verdoving langere tijd nodig heeft om in te werken of helemaal niet wilt werken.

Veel gestelde vragen – anesthesie
1. Wat is anesthesie?
Anesthesie is verdoving door middel van een injectienaald en verdovingsvloeistof.

2. Hoe lang duurt het voordat de anesthesie is ingewerkt?
In de bovenkaak betreft het een plaatselijke verdoving, dit gaat vrij snel. In de onderkaak wordt een deel van de zenuwtak verdoofd, dit duurt wat langer en tevens raken hierbij een deel van de tong en lip verdoofd.

3. Hoe lang duurt het voordat de anesthesie is uitgewerkt?
Gemiddeld 1,5 a 2 uur.

4. Werkt anesthesie bij iedere patiënt even goed?
Over het algemeen wel. Bij patiënten die zeer gespannen zijn of een enorme ontsteking hebben kan het langer duren dat de verdoving werkt of kan de verdoving helemaal niet werken. Ook bij (ex)verslaafden werkt de anesthesie soms moeizaam.